Chcete-li publikovat některý ze zdejších textů na svých stránkách či blogu (tj. přebrat či zkopírovat mé články), jsou zde tři možnosti:

 

  1. Pokud je ve článku obsaženo takovéto logo:
    Creative Commons License
    Můžete článek přebrat bez ptaní za podmínky, že jej nijak neupravíte ani nepozměníte a k tomu jej doplníte takovouto douškou:

    Článek byl legálně převzat ze stránek krabice.wordpress.com bez vědomí autora na základě licence Creative Commons BY-ND.
  2. Některé články nejsou autorské a některá práva k nim mají jiné subjekty – typicky se jedná o autorizované překlady. V tom případě je situace komplikovanější: abyste takový překlad legálně převzali, musíte získat souhlas jak překladatele (mně), tak původního autora. Za sebe vám tímto uděluji automatickou licenci Creative Commons BY-ND podle prvního bodu k překopírování mému překladu; abyste ale mohli článek legálně převzít, musíte ještě získat svolení autora originálu. (Pokud můj překlad doplníte hlavičkou dle bodu 1, já více řešit nebudu, po tom, co je mezi vámi a původním autorem mi nic není.)
  3. Pokud vám přijde nedůstojné uvádět, že byl článek převzat bez vědomí autora na základě licence CC-BY-ND, můžete si napsat o můj explicitní souhlas. Ten ale vydávám jen některým stránkám, protože mám přísné nároky na to, ke komu se veřejně přihlásím, a navíc trvá velmi dlouho, než se dostanu k jeho vydání. Pokud vám ale explicitní souhlas nedám a u článku přitom je logo CC-BY-ND, stále je legální jej převzít podle bodu 1.
Reklamy