Bezúročná půjčka? No to tak! Zdanit 15 %!

Myslíte si, že když vám kamarád půjčí nějaké peníze s nulovým úrokem, jenom mu to splatíte a jinak vás to nic nebude stát? Chyba!

Bezúročné půjčky totiž nyní podléhají dani.

Jaké? No darovací.

Že jste žádný dar nedostali? Že jste vše splatili do poslední koruny? Na tom nezáleží. Ministerstvo Financí má jiný názor. A dovedlo si jej prolobbovat do aktuálního Zákona o dani z příjmu.

Read more

Óda na „zbytečná povolání”

 (aneb „jak Průmysl 4.0 hrozí otroctvím ve jménu osvobození pracujících”)

Na D-FENSu vyšel článek o tom, kterak je perspektivní učit své děti manuální povolání, protože je to užitečná dovednost, po které bude poptávka od vykonavatelů „nemanuálních” povolání, alias „lemplů”, už jen růst. Článek vzbudil řadu reakcí na téma „a nerda zase baví kompilovat Linux, proč by měl být instalatér lepší, hlavní je, když člověk dobře umí něco”. Domnívám se však, že nevyřčené gró D-FENSovy ódy na manuální zručnost byla, ač nevysloveně, někde jinde: ve starém dobrém dělení povolání na „nutná” a „zbytná”, kde

Read more

Německo: děsivá moc muslimských překladatelů

Co uděláte, když překladatelé pracující pro policii a soudy lžou a manipulují?

Když je vyhodnocení žádosti o azyl ponecháno výhradně na uvážení muslimských překladatelů, kteří systematicky šikanují nemuslimské žadatele?

Když muslimští překladatelé zastrašují oběti výhrůžek a sexuálního i fyzického násilí ze strany muslimů, aby se neodvážili nahlásit to na policii – a pokud se o to oběti přeto pokusí, muslimští překladatelé křivě přeloží, že se vlastně nic nestalo?

Němečtí právníci, zaměstnanci Spolkové Agentury pro Migraci a Uprchlíky, reportér Stefan Frank a další vypovídají o hluboce zakořeněném systému bezpráví a porušení práva na spravedlivý proces.

Je to úmyslně křivě přeložené. Nejdříve jsem si myslela, že jsou to jen ojedinělé případy v Kolíně a okolí. Ale když jsme začali takové případy dokumentovat, zjistili jsme, že křivě překládali překladatelé po celém Německu. (…) Sociální pracovníci jsou na překladatelích závislí. Překladatelé toho zneužívají. Ti lidé dělají menšinám totéž, co v zemích odkud pocházejí.” – Gian Aldonaniová, Jezídka pracující s uprchlíky

Read more

Novináři, udělejte si domácí úkol: migrant není uprchlík

Píše se rok 2016. Od oficiálního vypuknutí “Evropské imigrační krize” uplynuly více jak dva roky. A čeští i západní novináři stále ještě pletou hrušky s jablky a zjevně nejsou schopni od sebe rozlišit dva důležité termíny. Termíny, které přitom stojí v jádru celé této kauzy. Protože z hlediska mezinárodního práva, etiky ani počtů termíny “migrant” a “uprchlík” nejsou ani omylem zaměnitelné.

Read more

Uživatelé v době strojového zpracování dat: líní jako hadi a tupí jako holubice?

Kdekdo si myslí, že je gramotný ohledně internetové bezpečnosti když ví, že někdo, kdo se prezentuje jako třináctiletá dívka může ve skutečnosti být čtyřicetiletý úchyl. Jenže to je pouze vrchol ledovce. Daleko větší nebezpečí a problémy čekají úplně jinde: v oblasti strojového zpracování dat a jejich digitální archivace a zpřístupnění vyhledávači. Read more

Paradigma tankových vojsk NATO 1976-2016: taktika, soutěže a smysl existence

V poslední době se objevuje řada otázek souvisejících s tankovými vojsky NATO. Proč nemají „tankový biatlon“? Není přesun tanků USA do Evropy zbytečnou provokací? K čemu vlastně americké posily v Evropě mají být? Či nejnověji: proč posádky USA prohrály na obnovených tankových soutěžích NATO?

Odpovědi jsou jednoduché, znáte-li kontext. Tedy předně: co tankové jednotky NATO pokládají za smysl své existence a co vidí politici, řídící resorty Obrany a Zahraničí, jako jejich potenciální nasazení. Z toho vyplývá vše ostatní: jaká technika se pořizuje, v jakých počtech se provozuje či rozmisťuje, co kdo co cvičí i zda se konají mezinárodní cvičení či dokonce soutěže s účastí tankové techniky a v jaké podobě.

Prostě a jednoduše, jedná se o paradigma tankových vojsk NATO a důsledcích z něj plynoucích. A právě toto paradigma a jeho proměny v posledních čtyřiceti letech je předmětem této práce.

Read more

“Západ” ani “východ”: svobodná Mitteleuropa

Často se ozývá, že se musíme nekriticky přimknout k EU a otrocky kopírovat vše, co “dělají na západě” včetně sebezničujících regulací, protože jinak bychom “spadli do náručí Ruska”. Nebo že se naopak musíme přimknout k Rusku včetně jeho autoritářského způsobu vládnutí, aby nás spasilo před Německem, masovou nelegální imigrací a “dekadentním Západem”.

Není to nic nového: podobné tendence adorovat “větší civilizaci” a vrhnout se jí po hlavě do náručí se objevovaly i za První republiky a předtím Národního obrození. Jenže ať se jednalo o republikánskou Francii, světácký německy mluvící svět nebo panslovanské Rusko, znova a znova jsme se zklamávali. Francie a Británie nás zradily v roce 1938 a Rusko, potažmo SSSR, nám prozměnu nainstalovalo stalinistický terror o deset let později, v roce 1948.

Je zde ale třetí varianta. Read more